Copyright 2021 Isola.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
 • Polityka prywatności

BĄDŹ NA BIEŻĄCO
Jesteśmy rodzinną manufakturą meblową.
Dzięki temu możemy poświęcić każdemu z zamówień odpowiednią uwagę. Meble które produkujemy są dopracowane z dbałością o każdy detal co od zawsze skutkuje zadowoleniem naszych klientów. A właśnie to jest naszym nadrzędnym celem.
O FIRMIE

Dla partnerów

Zmień wymiary

5 lat gwarancji

Fotele

Dla projektantów

Sofy

OFERTA

Zestawy modułowe

Isola Facebook
Isola Instagram

Polityka prywatności

§ 1

 • Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych podmiotów korzystających z serwisu (zwanymi dalej: „Użytkownikami”) będącego własnością firmy ISOLA Leszek Mazurowski, znajdującego się pod adresem www.isolameble.pl (zwanym dalej „Serwisem”) oraz politykę plików cookies.

 • Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkowników jest firma ISOLA z siedzibą w Pobiedziskach przy ul. Nowej 9F 62-010 Pobiedziska, o numerze NIP 7841451041.

 • Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych – Pan Oskar Mazurowski, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych. Jeżeli chcecie się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych proszę skorzystać z danych kontaktowych wskazanych poniżej:adres do korespondencji: (adres siedziby wskazany w punkcie § 1 pkt 2.)adres e-mail: isolamailing@gmail.com

 • Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 • Pozyskiwanie informacji o Użytkownikach Serwisu i ich zachowaniu odbywa się w następujący sposób:(a) poprzez dane wprowadzone dobrowolnie przez Użytkowników w formularzach elektronicznych zamieszczonych w Serwisie (w tzw. sidebarach, formularzach kontaktowych oraz formularzach bezpłatnej wyceny) lub formularzach aplikacji internetowej live chat,(b) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczka”),(c) poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

 • Serwis zbiera wyłącznie informacje dobrowolnie podane przez Użytkowników, przy czym Serwis może zbierać ponadto informacje o parametrach połączenia (czas, adres IP, przeglądarka).

 • W serwisie wykorzystywany jest protokół szyfrowania komunikacji (SSL), którego celem jest zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa.

§ 2

 • Pliki cookies zwane także „ciasteczkami” są to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych (np. komputer PC, notebook, tablet, palmtop, telefon komórkowy). Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery uzyskując do nich odpowiedni dostęp.

  Niniejsza strona internetowa www.isolameble.pl oraz wszystkie jej podstrony, oraz subdomeny korzystają z plików cookies wyłącznie w celach:(a) tworzenia zbiorczych statystyk i analiz, które ułatwiają zrozumieć, w jaki sposób używany jest Serwis oraz pomagają w jego rozwoju,(b) optymalizacji stron internetowych pod kątem różnych urządzeń i przeglądarek,(c) mierzenia skuteczności prowadzonych akcji i działań reklamowych, a także dopasowania treści i form reklam, wyświetlanych zarówno na stronie Serwisu, jak i np. w sieci reklamowej Google;

W związku z powyższym część danych może być przekazywana za pośrednictwem narzędzi, z których korzystamy, do zewnętrznych partnerów. Partnerzy mogą natomiast połączyć te dane z innymi informacjami otrzymanymi od Użytkownika lub przesłanymi za pomocą narzędzi, z których sam korzysta. Poniżej znajduje się lista partnerów, z którymi współpracujemy:

 • Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),

  Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),

  Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),

  Hotjar (administrator cookies: Hotjar Limited z siedzibą na Malcie),

  Smarsupp (administrator cookies: Smartsupp.com, s.r.o. z siedzibą w Republice Czeskiej),

  Inspectlet (administrator cookies: Inspectlet Inc., z siedzibą w USA),

  Woopra (administrator cookies: Woopra, Inc.z siedzibą w San Francisco),

  Albacross (administrator cookies: Albacross Nordic AB z siedzibą w Szwecji.

 • Na stronie internetowej Serwisu wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies:(a) sesyjne – pozostają na urządzeniu Użytkownika aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej; (b) stałe – pozostają na urządzeniu Użytkownika przez określony czas albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

 • Poprzez zmianę ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej www.isolameble.pl i jej podstron lub subdomen, istnieje możliwość określenia warunków przechowywania oraz warunków uzyskiwania dostępu do plików cookies wykorzystywanych przez tę stronę i jej podstrony, w szczególności możliwość całkowitego wyłączenia ich obsługi.

 • W celu zmiany ustawień związanych z obsługą plików cookies należy odpowiednio skonfigurować oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania niniejszej strony internetowej www.grupa-tense.pl i jej podstron. Stosowne informacje w tym zakresie można uzyskać, korzystając z pomocy technicznej dla takiego oprogramowania lub kontaktując się z jego dostawcą.

 • Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej www.isolameble.pl i jej podstron, stanowi w myśl art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne wyrażenie zgody na korzystanie przez tę stronę i jej podstrony z plików cookies w celach wyżej określonych.

§ 3

 • Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników są zapisywane po stronie serwera. Dane te są wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia wydajności hostingu.

 • Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Zapisowi mogą podlegać inne parametry takie jak czas nadejścia zapytania oraz wysłania odpowiedzi, napotkane błędy, informacja o adresie IP użytkownika oraz wykorzystywanej przez niego przeglądarce. Wszystkie zebrane dane nie są powiązane z konkretnymi osobami przeglądającymi Serwis, a ich wykorzystanie ma na celu tylko i wyłącznie efektywne administrowanie serwerem.

§ 4

 • Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Serwisu, o których mowa w § 1 ust. 4 powyżej, następuje wyłącznie w celu, w jakim niniejsze dane zostały wprowadzone przez Użytkownika Serwisu do Serwisu za uprzednią jego zgodą, w tym:a. w celu sporządzenia wyceny usługi i wysłania oferty handlowej,b. w celu obsługi zgłoszenia, kontaktu lub udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez Użytkownika Serwisu;c. wypełniania przez Administratora obowiązków, które nakładają na niego przepisy prawa,d. wypełniania przez Administratora prawnie usprawiedliwionych celów (np. prowadzenia działań marketingowych), realizowanych przez Administratora albo odbiorców danych, które nie naruszają praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

 • Odbiorcami danych osobowych Użytkowników Serwisu są podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w § 4 ust. 1 powyżej oraz podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, tj. podmioty obsługujące systemy informatyczne, podmioty świadczące usługi doradcze, usługi księgowe i prawne.

 • Na podstawie niniejszej Polityki Prywatności Administrator będzie gromadził część lub wszystkie z danych wymienionych niżej:a) imię i nazwisko,b) nazwę firmy,c) numer telefonu kontaktowego,d) adres e-mail,e) adresy IP,f) adres www strony Użytkownika,g) informacje komplementarne, dotyczące prowadzonego przez Użytkownika biznesu.

 • Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby posiadające nadane przez Administratora upoważnienia.

 • Na podstawie odpowiednich przepisów prawa, dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być udostępnione odpowiednim organom państwa.

 • Zgromadzone dane Użytkowników będą przechowywane jedynie tak długo, jak jest to dozwolone ze względów prawnych i regulacyjnych (w tym np. księgowo-rachunkowych) oraz niezbędne ze względu na usprawiedliwioną realizację celów wskazanych § 4 ust. 1.

 • Administrator kontaktować się będzie z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, lub poprzez aplikację internetową (live chat).

 • Administrator jest odpowiedzialny za użycie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych przekazanych przez Użytkowników Serwisu, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegających utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

 • Użytkownikom Serwisu przysługuje prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 17 kwietnia 2016 r.

 • Użytkownikom Serwisu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowana, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • W razie wszelkich pytań, wątpliwości, zastrzeżeń lub reklamacji dotyczących polityki prywatności, a także w przypadku realizacji uprawnień opisanych powyżej prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie https://www.isolameble.pl/kontakt/